Legal Information

Legal Information

Rätt till användning och registrering

Fresenius Kabi AB innehar upphovsrättsligt skydd av denna webbplats (©). Fresenius Kabi AB ger dig full rätt att kopiera det material som publiceras på webbplatsen för privat, icke kommersiellt bruk, men endast om källan anges. Samtliga produktnamn som nämns på sidorna är varumärken som ägs av Fresenius Kabi, oavsett om de förekommer med ® eller ej.

I avsikt att förbättra servicen för användarna registrerar Fresenius Kabi besök på webbplatsen för statistisk bearbetning. Uppgifter om besök kommer inte att användas av eller utlämnas till utomstående för annat ändamål och är anonymiserad.

Undantag från ansvar

Vi har sammanställt och kontrollerat vår webbplats med stor omsorg. Den utökas och uppdateras kontinuerligt. Vi kan ändå inte acceptera något ansvar för dess korrekthet och fullständighet. Vi ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbsidor, till vilka vi tillhandahåller länkar eller på annat sätt bereder tillträde. Att vissa hyperlänkar listas på våra webbsidor skall inte ses som en rekommendation av dessa. Den information som finns tillgänglig på sådana sidor har inte kontrollerats av oss och vi står inte bakom denna information.

Affärs- och produktinformation

Den information som tillhandahålls på dessa webbsidor är avsedd att utgöra allmän information om vårt företag. Den skall inte ses som en ersättning för affärsmässig, medicinsk eller professionell rådgivning.

Uppgifter om läkemedel får inte läggas till grund för förebyggande eller botande medicinsk behandling utan ordination av behandlande läkare. De läkemedel som finns presenterade på webbsidorna är godkända av Svenska Läkemedelsverket för användning i Sverige på de indikationer som anges i produktresumé eller FASS. De får inte föreskrivas eller användas i annat land utan kontroll mot där gällande reglering. 
Information om läkemedel och deras användning är endast tillgänglig för svensk hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med rådande svensk lag, EU-direktiv och branschorganisationens regler.

Frågor

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. För kontaktinformation, se våra kontaktsidor under "Kontakta" i huvudmenyn.