Datasekretess

Integritetspolicy för vårdpersonal

I din egenskap av vårdpersonal kommer Fresenius Kabi att behandla vissa av dina personuppgifter när du tillhandahåller en tjänst till oss, eller när vi har kontakt med dig på annat sätt.

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Vi vill gärna informera dig om hur dina personuppgifter samlas in, behandlas och används av Fresenius Kabis juridiska enhet som har avtal med eller på annat sätt har kontakt med dig (hädanefter ”Fresenius Kabi”, ”vi”, eller ”oss”).

Vår behandling av personuppgifter regleras av Europeiska unionens dataskyddsförordning (”GDPR”).