Datasekretess

Integritetspolicy för kunder, leverantörer och affärspartner

Om du är en värderad kund, leverantör, potentiell kund, intresserad affärskontakt eller på annat sätt representant för en organisation som vi har kontakt med kommer Fresenius Kabi AG (”vi”) att samla in och använda vissa personuppgifter från dig.

Det är viktigt för oss att skydda din integritet och vi vill informera dig om hur vi samlar in personuppgifter, vilken typ av uppgifter vi samlar in och förklara för dig hur den informationen används.

Vår behandling av personuppgifter regleras av Europeiska unionens Dataskyddsförordning (”GDPR”).