Datasekretess

Datasekretess

Vi uppskattar ditt intresse för Fresenius Kabi AG (”Fresenius Kabi”). Det är viktigt för oss att skydda integriteten för våra patienter, vårdpersonal, leverantörer, kunder och affärspartner. Eftersom vi är ett sjukvårdsföretag i den digitala åldern är data en hörnsten och underlättande faktor i vår globala verksamhet. Och data är en av våra viktigaste tillgångar så vi måste säkerställa att den hanteras och skyddas på bästa sätt.

Vi vill ge dig relevant information om hur vi som organisation använder datasekretess i vår verksamhet. Med detta strävar vi efter att säkerställa efterlevnad och tillhandahålla öppenhet och tillit. Här finns också information om hur vi skyddar dina rättigheter som patient, vårdpersonal, leverantör, kund eller webbplatsanvändare.

Dina uppgifters säkerhet är viktig för oss, och vi har gjort avsevärda ansträngningar för att säkerställa att dina personuppgifter respekteras och skyddas.