Dataskydd

Dataskydd

Vi välkomnar ditt intresse för Fresenius Kabi AB ("Fresenius Kabi"). Att skydda personuppgifterna om våra patienter, vårdpersonal, leverantörer, kunder och andra affärskontakter är viktigt för oss. Som ett globalt hälsovårdsföretag i den digitala tidsåldern utgör data en hörnsten och möjliggör vår världsomspännande verksamhet. Eftersom data är en av våra viktigaste tillgångar måste vi se till att de hanteras och skyddas på rätt sätt.

Den här webbplatsen förklarar hur vår organisation införlivar dataskydd i sin verksamhet. Vi förklarar också hur dina uppgifter används i våra processer. Vidare hittar du information om hur du skaffar insikt och utövar dina rättigheter.