Data Privacy Contact

Integritetspolicy GDPR kontaktformulär

Genom att använda formuläret kan du skicka en begäran gällande tillgång till, korrigering, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Dessutom kan du i vissa fall be att få en kopia av dina uppgifter eller be oss att direkt överföra dem till en annan organisation (portabilitet).

Om du vill inlämna en begäran till en annan Fresenius Kabi-enhet än den som finns på formuläret, navigera till webbplatsen i det land där den respektive enheten finns. Webbadresser finns här >>

För mer information om hur vi hanterar din begäran, läs integritetspolicyn för begäranden från den registrerade.

Fälten markerade med * är obligatoriska. Om du inte fyller i dem kan vi inte behandla din begäran.

Om du vill inlämna en klagan, kontakta tillsynsmyndighet i ditt land / din region i ditt land eller vårt dataskyddsombud.

Relaterad information

Kontakta oss