Nyheter

Vårens symposier om protein & energi på IVA

mars 9, 2018 

En rapport från symposierna finns nu för neddladdning under "Ladda Ner".

Vi är glada att kunna bjuda in till vårens symposier om optimal nutrition till kritiskt sjuka patienter med fokus på protein- och energibehov.

Halvdagssymposier i Stockholm 7 maj & i Göteborg 8 maj

I maj arrangerar vi två halvdagssymposier på temat Optimal nutrition for the ICU patient – when, why and how? med Prof Jan Wernerman, Prof Olav Rooyackers och Prof Pierre Singer som föreläsare.

Innehållet är intressant för nutritionsteam, läkare, dietister och sjuksköterskor som jobbar på olika intensivvårdsavdelningar.

Symposierna hålls i Stockholm den 7 maj och i Göteborg den 8 maj – för att så många som möjligt från olika delar av landet ska få chans att delta. Symposiet är kostnadsfritt.

För mer information & anmälan>>

Lunchsymposium 21 mars på årets ISICEM Congress i Bryssel

Vi vill också tipsa om Fresenius Kabis Lunch Satellit Symposium på ISCEM 2018 Congress i Bryssel den 21 mars, kl 12:30 - 13:30.

Symposiet har specifikt fokus på proteinbehovet hos kritiskt sjuka patienter med temat Where are we now with Protein in Critical Care Nutrition?

För mer information se inbjudan>>