Nyheter

Ny trepartsöverenskommelse för TNF*-hämmare

oktober 8, 2020

Ny trepartsöverenskommelse för TNF*-hämmare där Idacio ® (adalimumab) ingår gäller mellan 1/10 2020 – 30/9 2021.

En trepartsöverläggning är en gemensam dialog där regionerna, företag och TLV träffas tillsammans och diskuterar ett ärende. En trepartsöverläggning kan resultera i en sidoöverenskommelse mellan regioner och företag 1

Trepartsöverläggning innebär en reglering av återbäring till följd av avtal för läkemedel inom läkemedelsförmånerna 2.

*(tumörnekrosfaktor-hämmare)

https://www.tlv.se/download/18.680e93a217022fbb56255ded/1581340696524
/f%C3%B6rdjupad_samverkan_och%20treparts%C3%B6verl%C3%A4ggningar.pdf

https://www.tlv.se/lakemedel/utveckling-vardebaserad-prissattning/fordjupad-samverkan/samverkansaktiviteter.html

Läs mer om biosimilarer här: https://www.fresenius-kabi.com/se/produkter/biosimilars