Nyheter

KN-kursen 2018

Det finns platser kvar!

februari 5, 2018Kursen syftar till att öka kunskapen i klinisk nutrition för att stärka läkaren och nutritionsteamet i deras arbete med att ge en bra nutritionsbehandling. Kursen tar upp både enteral och parenteral nutrition i praktik och teori. 

Hur påverkar sjukdom och behandling risken att bli undernärd? Vilka är riskpatienterna? Vad ska vi göra och vad ger klinisk nutrition för effekt? Detta är några frågor som diskuteras på kursen.

För mer information och anmälan>>