Nyheter

Information om produktförändring

december 6, 2018Information om produktförändring

Fresenius Kabi kommer, i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/128, att uppdatera alla etiketter på våra livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Denna uppdatering får följden att vissa produkter får nytt varu- och artikelnummer. 
I samband med denna uppdatering kommer även förändring av innehållet ske på ett antal av våra livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Alla förändringar finns specificerade i filen Nya art nr och produktförändringar. 
Filen finns att ladda ner här >>

Har ni frågor eller funderingar kring denna förändring, vänligen kontakta vår medicinska information:

Tfn: 020-116 68 44
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com