Nyheter

“caring for life” – i tider under coronavirus-pandemin

mars 31, 2020

På Fresenius Kabi har vi ett enda syfte - att förse hälso- och sjukvårdspersonal med livsviktiga läkemedel och teknik, samt att hitta svar på de utmaningar de står inför. Detta syfte har aldrig varit viktigare då världen står inför ett hot från ett virus som saknar motstycke och som vi aldrig tidigare skådat. Under tiden som arbetet med att övervaka coronavirussituationen och dess konsekvenser fortgår, är vår främsta uppgift att på en global nivå säkerställa hälsan och säkerheten för våra anställda, hälso- och sjukvårdspersonal samt deras patienter.

Utöver att säkerställa hälsa och säkerhet fokuserar vi alla våra ansträngningar på att fortsätta att tillhandahålla våra livsviktiga läkemedel samt tekniken däromkring till hälso- och sjukvårdspersonal. För detta ändamål har vi skapat globala och lokala arbetsgrupper för att säkerställa fortsatt drift och underlätta ett snabbt beslutsfattande i nära samarbete med myndigheter, leverantörskedjor och kunder. Omfattande beredskapsåtgärder har införts och en robust kontinuitetsplan har aktiverats. Åtgärder har även vidtagits för att minska risken för överföring av viruset i våra produktionsanläggningar, logistiknav, innovations- och utvecklingscentra samt kontor. All utveckling avseende coronaviruset övervakas noggrant, och rekommendationer och krav från de lokala myndigheterna implementeras omedelbart.

Våra globala tillverknings- och logistiknätverk arbetar i en mycket utmanande miljö. Dock hanterar vi situationen framgångsrikt, och vi upplever för närvarande inga betydande avbrott i vår verksamhet. Vi arbetar dessutom nära regeringar och folkhälsomyndigheter runt om i världen för att säkerställa fortsatt tillgång till våra läkemedel samt tekniken däromkring.

Fresenius Kabi vill tacka sina samarbetspartners, hälso- och sjukvårdpersonal samt vårdgivare över hela världen för deras outtröttliga ansträngningar. Låt oss alla arbeta tillsammans för att hindra virusets spridning och för att hantera dess effekter. Vi inspireras av det osjälviska arbetet hos våra anställda vilka upprätthåller leveransen av våra läkemedel till patienter och deras familjer. Varje dag är alla 40 000 anställda på Fresenius Kabi dedikerade att tillgodose globala medicinska behov med hjälp av våra produkter och tjänster, för att leverera vår gemensamma filosofi: caring for life.

Fresenius Kabi,
27 mars 2020