Karriär

Karriär

Medarbetarnas engagemang - en del av vår framgång

På Fresenius Kabi lägger vi ner stor kraft och engagemang för att skapa en arbetsmiljö som ger alla medarbetare möjlighet att använda och utöka sina kunskaper, färdigheter och kreativa förmågor. Vi vill att medarbetarna är delaktiga i företagets utveckling och framtid. Medarbetarnas kompetens, engagemang och entusiasm utgör en mycket viktig del av vår framgång.

Vår vision 

Vår vision är att bli den ledande tillverkaren av intravenösa näringslösningar, den självklara samarbetspartnern, alltid med patienten i fokus. En avgörande faktor när det gäller att förverkliga visionen är våra medarbetare och deras kunskaper.