Verklaring gegevensbescherming voor verzoeken van personen die hun rechten inzake gegevensbescherming wensen uit te oefenen

Informatie over gegevensbescherming voor personen die een GDPR verzoek indienen

Laatst bijgewerkt februari 2022, vorige versie 

Als u een verzoek aan ons richt met betrekking tot uw rechten als betrokkene onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere gegevensbeschermingswetgeving, verzamelt en gebruikt Fresenius Kabi Nederland BV ('wij' of 'we') bepaalde persoonsgegevens van u.

In deze gegevensbeschermingsverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u als betrokkene een verzoek indient.

Wij wijzen u erop dat we uw persoonsgegevens ook in een andere context kunnen verwerken, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, wanneer u een zakenpartner bent voor de levering van producten of diensten, of wanneer u contact met ons heeft in uw hoedanigheid als zorgprofessional. Zie de specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in dergelijke gevallen.