Verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid als onderneming in de gezondheidszorg gaat verder dan alleen onze ​bedrijfsvoering. Verantwoordelijk en ​duurzaam management is een belangrijk onderdeel van onze cultuur en dagelijkse praktijken.

Het is belangrijk voor ons om te voldoen aan onze wettelijke en ethische verantwoordelijkheden, zodat wij betrouwbaar en integer zijn voor patiënten, klanten, leveranciers en overheidsinstellingen.

Fresenius Kabi werkt in overeenstemming met de​ REACH verordering​ voor de bescherming van de gezondheid van mens en het milieu. Onze verwachtingen ten opzichte van onze leveranciers zijn samengevat in onze Code of Conduct​.