Privacyverklaring Inzake Gegevens Van Zakenpartners

Informatie over gegevensbescherming voor commerciële prospecten, klanten, leveranciers en geïnteresseerde zakelijke contacten


Laatste update 18 juli 2018, vervangen door een nieuwe versie

Als een gewaardeerde klant, leverancier, prospect, geïnteresseerde zakelijke contactpersoon of andere vertegenwoordiger van een organisatie waarmee wij samenwerken, zal Fresenius Kabi AG ('wij') bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen en gebruiken.

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor ons en we willen u informeren over hoe we persoonsgegevens verzamelen, wat voor soort informatie we verzamelen en aan u uitleggen hoe die informatie wordt gebruikt.

De verwerking van persoonsgegevens door ons valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG of 'GDPR').