Noticias & Congresos

  • 30 mayo 2019 - 01 junio 2019
  • España, Santiago de Compostela

XXXIV Congreso Nacional SENPE

XXXIV Congreso Nacional SENPE

XXXIV Congreso Nacional SENPE

  • 06 junio 2019 - 08 junio 2019
  • España, Madrid

30 Congreso SETS

30 Confreso de La Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Teparpia Celular

30 Congreso SETS

  • 10 junio 2019 - 13 junio 2019
  • España, Granada

LIII Congreso Nacional SEMICYUC

LIII Congreso Nacional de la SEMICYUC

LIII Congreso Nacional de la SEMICYUC

  • 29 agosto 2019 - 03 septiembre 2019
  • Poland, Kraków

41th ESPEN Congress

41 Congress of the European Society of Clinical Nutrition and Metabolism -ESPEN 2019

41 Congress of the European Society of Clinical Nutrition and Metabolism -ESPEN 2019

  • 11 septiembre 2019 - 14 septiembre 2019
  • Spain, Bilbao

38th Annual ESRA Congress

European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy

38th Annual ESRA Congress

24th Congress of the EAHP

Congreso SEFH

ESRA Congress

40th ESPEN Congress

Congreso SETS

LIII Congreso Nacional SEMICYUC

33 Congreso SENPE

23 Congress of EAHP

62 CONGRESO NACIONAL SEFH