Terapiområder

Terapiområder

Her finner du informasjon om noen av de terapiområdene der Fresenius Kabis produkter er i bruk, for eksempel i behandlinger innen væsketerapi, klinisk ernæring, onkologi, transfusjonsmedisin. Dette området er under utvikling og mer informasjon kommer til fortløpende.