Personvern

Personvernerklæring ved forespørsel om registrerte personopplysninger

Informasjon om beskyttelse av personopplysninger for enkeltpersoner som sender inn en forespørsel om registrerte opplysninger

Sist oppdatert februar 2023, forrige versjon.

Når du kontakter oss med en forespørsel om dine rettigheter som datasubjekt i henhold til GDPR-direktivet eller andre gjeldende personvernlover, vil Fresenius Kabi Norge AS (vi) samle og bruke visse personopplysninger fra deg.

Denne personvernserklæringen informerer deg om behandlingen av personopplysninger når du sender en forespørsel registrerte opplysninger.

Vær oppmerksom på at vi også kan behandle dine personopplysninger i andre sammenhenger, f.eks. når du besøker nettsidene våre, når du er en forretningskontakt eller når du samhandler med oss i egenskap av helsepersonell. Vennligst se aktuell personvernerklæring om behandlingen av dine personopplysninger i slike situasjoner.