Personvern

Personvernerklæring for besøkende på våre nettsider

(Sist oppdatert juni 2018) 

Takk for din interesse for Fresenius Kabi Norge AS. Det er viktig for oss ivareta personvernet ditt. Under finner du informasjon om hvordan vi samler personopplysninger, hvilke typer opplysninger vi samler, og forklarer hvordan denne informasjonen blir brukt.

Våre nettsider inneholder lenker til eksterne nettsteder som ikke er dekket av denne personvernerklæringen.

Vi samler inn og bruker dine opplysninger

Vi kan innhente og benytte dine personlige data i følgende situasjoner:

Når du besøker vår nettside

Som de fleste nettsteder samler vi data fra besøk til vårt nettsted. Vi gjør dette for å kunne tilpasse vårt nettsted til enheten du bruker og dennes funksjoner, eller for å lagre dine preferanser for din nåværende eller fremtidige nettleser. Følgende data samles rutinemessig under besøk på våre nettsider:

  • Navnet på tjenesteleverandøren din (IP-adresse)
  • Nettstedet som ledet deg til nettstedet vårt
  • De besøkte sidene
  • Nettleseren din
  • Dato og lengde på ditt besøk

Din IP-adresse vil bli behandlet på en anonymisert måte ved å slette de tre siste tallene. Dermed er vi ikke i stand til å identifisere deg direkte som et individ.
 

Cookies

På vårt nettsted benyttes cookies. Les mer om vår bruk av cookies.
 

Når du aktivt gir oss informasjon i form av en forespørsel eller undersøkelse

Vi samler inn og behandler data du aktivt gir til oss, for eksempel hvis du fyller ut elektroniske skjemaer eller spørreundersøkelser, eller når du kontakter oss på annen måte som via e-post, telefon eller post. I tilfellet av elektroniske skjemaer, vil formålet med dine personopplysninger finnes på selve skjemaet.

Når du registrerer deg på vår «teknisk support» nettside for å motta informasjon om nye oppdateringer og muligheten til laste ned ny programvare, lagrer vi informasjon om ditt navn, tittel, arbeidssted og e-postadresse. Dine kontaktopplysninger vil bli lagret i opptil 38 måneder, forutsatt at kontoen er aktiv. Etter 3 år vil du motta følgende melding: Din Teknisk support brukerkonto har nå vært aktiv i 3 år. For fortsatt tilgang, må du bekrefte din konto. Dersom du ikke bekrefter din konto, vil status for din brukerkonto endres til inaktiv. Inaktive kontoer slettes etter to måneder.

Ved annen kontakt (se over), lagrer vi informasjon som:

  • navn, adressedata, e-postadresse, telefonnummer,
  • firma, yrke
  • type forespørsel og mulig ytterligere informasjon med det formål å svare på din forespørsel

Vi gjør dette basert på din henvendelse som ansees som samtykke til at disse opplysningene lagres, eller basert på en juridisk begrunnelse. Vi vil ikke bruke informasjonen som grunnlag for å kontakte deg videre (utover å besvare henvendelsen), med mindre du har gitt oss ditt eksplisitte samtykke.

Dine kontaktopplysninger kan bli lagret i opptil 5 år etter at forespørselen eller undersøkelsen er fullført, med mindre det foreligger en juridisk begrunnelse for å beholde dataene lenger.
  

Når du aktiverer Social Media «Plug-ins» og «Activity Feeds»

Hvis du aktiverer sosiale medier, for eksempel Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram og WhatsApp, vil nettleseren din kobles til serverne til de respektive tjenesteleverandørene og sende dine spesifikke brukerdata. Disse plugin-modulene og datastrømmene er som standard deaktivert. Så snart du aktiverer slike programtillegg eller datastrømmer, gir du ditt samtykke til å overføre dataene dine. Dersom du samtidig med besøk på våre nettsider er logget inn på et sosialt nettverk vil aktiviteten kunne linkes til din brukerkonto.

a) Implementering av «Shariff»

For å sikre personvernet ditt bruker vi et verktøy kalt «Shariff».  «Shariff» lar deg bestemme om og når du vil aktivere «Plug-in» modulen på vår nettside, og ved å gjøre dette, om du vil initiere overføring av brukerspesifikke data til leverandøren.

b) Aktivere «plug-in» moduler

Bare hvis du spesifikt aktiverer en «Plug-in» modul via Shariff, vil nettleseren din koble seg til serveren til den respektive leverandøren, og en overføring av brukerspesifikke data (som ytterligere referert nedenfor) til den leverandøren vil starte. Du aktiverer et «Plug-in» program via Shariff, ved å klikke på en av de respektive deleknappene.

c) Aktivere datastrømmer «Activity Feeds»

Du kan aktivere datastrømmer ved å klikke på inaktiveringsknappen på nettstedet vårt. Nettleseren din vil da koble seg til serverne til hver leverandør og en overføring av brukerspesifikke data (som ytterligere referert nedenfor) til vil starte. Vær oppmerksom på at en midlertidig cookie settes automatisk når du klikker på knappen og vil bli lagret i løpet av nettlesingssesjonen din. I løpet av denne tiden vil knappen ikke bli vist igjen.

Fresenius Kabi har ingen innflytelse på omfanget eller typen data som kan sendes ved å aktivere plug-in modulen eller datastrømmer. Dessuten kan ytterligere databehandlingsoperasjoner utløses, som vi ikke har noen innflytelse på. For å lære mer om omfanget av personopplysninger som er samles inn og behandles, vennligst se det respektive sosiale nettverkets personvernpolicy.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Twitter: https://twitter.com/no/privacy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal

 

Vi kan inkorporere videoer fra YouTube på nettstedet vårt. YouTube, som de fleste andre nettsteder, bruker informasjonskapsler for å samle inn brukerspesifikke data på sin nettside, blant annet for å ta opp videostatistikk, forhindre svindel og forbedre brukervennligheten. Ved å starte den respektive videoen kan databehandlingsoperasjoner utløses, der vi ikke har noen innflytelse. For mer informasjon om personvern på YouTube, se Googles retningslinjer for personvern:
https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no
 

Vi deler dine opplysninger

Vi deler dine data innen Fresenius-konsernet. Dataene blir lagret og ledet av Fresenius Netcare GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Tyskland.

Ingen spesifikk videreoverføring av data til tredjeland (land utenfor EØS-området) er planlagt, med unntak av dine henvendelser. For å kunne håndtere forespørselen din, vil vi i noen tilfeller videresende din forespørsel, inkludert din personlige informasjon gitt av deg, til din lokale kontakt. Hvis slik lokal kontakt er lokalisert i et tredjeland, overfører vi dataene basert på ditt samtykke.

Vi vil ikke videresende dine personopplysninger til noen myndighet, med mindre det er lovpålagt. Våre ansatte, samarbeidspartnere og forhandlere er forpliktet til å respektere konfidensialiteten til dine personopplysninger og ditt personvern.
 

Forespørsler, henvendelser og klager

Du kan når som helst be om informasjon om vår behandling av dine personlige data. Dette inkluderer, men begrenser ikke, opprinnelse og mottakere av dataene dine og formålet med behandlingen. Du kan også be om tilgang til dataene dine, få en kopi av dataene dine, korrigere dataene dine og kreve sletting av dine personlige data så lenge det ikke er andre juridiske grunner til å lagre disse. I sistnevnte tilfelle vil vi straks bekrefte og undersøke enhver klage om hvordan vi håndterer personopplysninger. Vennligst bruk kontaktsskjema for personvern til dine forespørsler.

Du har rett full rett til å tilbakekalle ditt samtykke eller be om sletting av dine personopplysninger når som helst. I så fall kan du kontakte oss. Abonnementer (på for eksempel nyhetsbrev) kan kanselleres når som helst.

Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet i ditt land / område eller til vår databeskyttelsesansvarlige.

Hvis du har spørsmål om personvern angående tilgang til eller korrigering av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår Data Protection Advisor på følgende adresse:

E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

© 2000 - 2018 Fresenius Kabi AG

Fresenius Kabi AG
Data Protection Officer
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany