Nyheter

Nytt navn på Fresubin THICKENED Drink

november 13, 2023

Fresubin THICKENED Drink er fortykkede næringsdrikker til bruk ved svelgeproblemer (dysfagi). Fresubin Thickened Stage 1 og Fresubin Thickened Stage 2 har fått nye produktnavn, og heter nå henholdsvis Fresubin THICKENED Drink LEVEL 2 og Fresubin THICKENED Drink LEVEL 3.

De nye produktnavnene er i overensstemmelse med terminologien og definisjonene for konsistenstilpasset drikke for personer med dysfagi i IDDSI-rammeverket 1).

Innholdet i Fresubin THICKENED Drink er uforandret.

Som følge av navnendringene har Fresubin THICKENED Drink fått nye varenumre og artikkelnumre, som oppgitt under.

Nytt navn Nytt varenummer Nytt artikkelnummer
Fresubin THICKENED Drink LEVEL 2 Drink Vanilje 988018 7858601
Fresubin THICKENED Drink LEVEL 2 Drink Markjordbær 934507 7857601
Fresubin THICKENED Drink LEVEL 3 Drink Vanilje 804262 7860601
Fresubin THICKENED Drink LEVEL 3 Drink Markjordbær 939620 7859601

 

De nye varenumrene er oppført i Helfos produkt- og prisliste fra 1.oktober 2023.

Mer informasjon om Fresubin THICKENED Drink finnes på produktsiden Fresubin® Thickened Drink - Fresenius Kabi Norge (fresenius-kabi.com).

1)    ©The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative 2019 https://iddsi.org/framework.
Licensed under the CreativeCommons Attribution Sharealike 4.0 License. Derivative works extending beyond language translation are NOT PERMITTED.

 

Nytt navn på Fresubin® Thickened