Nyheter

Nytt design på Fresubin næringsmidler - samme gode smak

desember 19, 2022

De fleste av våre næringsdrikker har nå kommet med nytt etikettdesign. Endringen har blitt gjort for å imøtekomme myndighetskrav og kundeønsker om tydeligere og lettere forståelig merking. Våre næringskremer og pulver vil også komme med nytt etikettdesign i løpet av de neste månedene. Noen av disse kommer, i tillegg til å få nytt etikettdesign, til å få nytt varenummer. Tabellen i vedlagte dokument gir oversikt over utgående og nye vare- og artikkelnummer på næringskremene. Vi informerer fortløpende og oppdaterer vare- og artikkelnumre på våre nettsider ettersom de blir tilgjengelige for bestilling. De nye varenumrene er oppført i Helfos produkt- og prisliste fra 1.januar 2023.

Fresubin næringsdrikker nytt design