Nyheter

Nytt design på Fresubin næringsdrikker

juni 10, 2022

De fleste av våre næringsdrikker har nå kommet med nytt etikettdesign. Endringen har blitt gjort for å imøtekomme myndighetskrav og kundeønsker om tydeligere og lettere forståelig merking. Noen av næringsdrikkene, har i tillegg til å få nytt etikettdesign, fått nytt varenummer. Vedlagte tabell gir en oversikt over næringsdrikker som har fått nytt vare- og artikkelnummer per dags dato. De nye varenumrene er oppført i Helfos produkt- og prisliste.

Fresubin næringsdrikker nytt design