Nyheter

Nytt design på Fresubin sondeløsninger

juni 8, 2022

Nytt design Fresubin

Fresubin sondeløsninger kommer nå fortløpende med nytt design. Overgangen tar noen måneder og de første produktene er allerede ute i markedet. Hele serien vil ha det nye designet i løpet av 2022.

Det nye designet er utviklet i samarbeid med helsepersonell og brukere for bedre produktdifferensiering. Sondeløsningene vil i tillegg til å få nytt design ha en liten, men ubetydelig, formuleringsendring.

I forbindelse med disse endringene vil alle sondeløsningene få nytt varenummer, artikkelnummer og nye strekkoder. Våre nettsider vil fortløpende oppdateres med nye varenumre, artikkelnumre og bilder ettersom produktene blir tilgjengelige med det nye designet. Se vedlegg for oppdatert oversikt over nye og utgåtte varenummer. Listen gir også en oversikt over når produktene med nye varenumre er tilgjengelige for bestilling.