Nyheter

Lysbekyttelse av produkter for parenteral ernæring til barn under 2 år

september 4, 2019

Produkter for parenteral ernæring som inneholder aminosyrer eller lipider bør beskyttes mot lys når de skal gis til nyfødte og barn under 2 år. Følgende parenterale ernæringsprodukter fra Fresenius Kabi er indisert til barn under to år: SMOFlipid, Intralipid og Vaminolac.

Det ble sendt ut et "Kjære helsepersonell brev" 2. september i samarbeid med Baxter og Statens Legemiddelverk for å informere om ny sikkerhetsinformasjon for disse produktene. Parenteral ernæring som er eksponert for lys kan gi alvorlige bivirkninger hos premature nyfødte. Studier viser at det dannes peroksider og andre nedbrytningsprodukter som kan føre til oksidativt stress når produkter for parenteral ernæring eksponeres for lys. Premature nyfødte anses sårbare for oksidativt stress.

Parenteral ernæring som inneholder vitaminer eller lipider påvirkes trolig mest av lys. Både lys i omgivelsene og spesielt lysbehandling bidrar til dannelse av peroksider. 

Råd til helsepersonell: Beskytt beholdere og administreringssett for parenteral ernæring til nyfødte og barn under 2 år mot lys.

Vi tilbyr lysbeskyttende poser i flere størrelser - klikk her for mer informasjon.