Nyheter

HES-produkter blir underlagt kontrollert bruk

mai 20, 2019

Studier har vist at infusjonsvæsker med hydroksyetylstivelse (HES) ikke brukes i overensstemmelse med restriksjoner som ble innført i 2013. HES-produkter blir derfor underlagt et program som kontrollerer bruken, mer informasjon finner du på Legemiddelverket.no. Vi har nylig sendt et brev til aktuelt helsepersonell med informasjon om programmet for kontrollert bruk, dette brevet finner du her.

Det er nødvendig å gjennomføre et opplæringsprogram, som beskrevet i brevet over. E-læring er tilgjengelig fra denne link til opplæringsprogram.