Nyheter

Caring for life – i tider med koronaviruspandemi

Caring for life – i tider med koronaviruspandemi

april 2, 2020

I Fresenius Kabi har vi et hovedformål – å bidra med livreddende legemidler og teknologiske produkter for helsepersonell, samt finne løsninger på utfordringene de står overfor. Aldri har dette formålet vært viktigere, ettersom verden står overfor en trussel fra et virus vi ikke har sett tidligere. Parallelt med at vi kontinuerlig overvåker koronavirussituasjonen og mulige implikasjoner nøye, er vårt primærfokus helse og sikkerhet for våre ansatte, helsepersonell og deres pasienter globalt.
I tillegg til å sikre helse og sikkerhet, er all vår innsats knyttet til å fortsette å forsyne helsepersonell med våre legemidler og teknologiske produkter. For dette formålet har vi etablert globale og lokale ressursgrupper for å sikre fortsatt drift og legge til rette for raske beslutninger i tett samarbeid med myndigheter, grossister og kunder. Omfattende beredskapstiltak er innført og en robust plan for fortsatt forretningsdrift er aktivert. Det er også innført tiltak for å redusere overføringsrisikoen for viruset ved våre produksjonssteder, logistikksentre, innovasjons- og utviklingssentre og kontorer. All utvikling vedrørende koronaviruset overvåkes aktivt, og lokale myndigheters veiledning implementeres umiddelbart.
Våre globale produksjons- og logistikknettverk opererer i et svært utfordrende miljø. Vi håndterer imidlertid situasjonen på en god måte og opplever for øyeblikket ingen vesentlige avbrudd i vår virksomhet. Videre samarbeider vi tett med regjerende myndigheter og offentlige helsemyndigheter over hele verden for å sikre fortsatt tilgang til våre medisiner og teknologiske produkter.
Fresenius Kabi takker partnere, helsepersonell og omsorgspersoner over hele verden for deres viktige innsats. La oss alle arbeide videre sammen for å begrense virusspredningen og håndtere konsekvensene. Hver dag er alle 40 000 Fresenius Kabi ansatte fullt ut dedikert til å møte globale behov og til å levere på vår felles filosofi: Caring for life


Fresenius Kabi
27. mars 2020