Nyheter

Fresubin 2 kcal DRINK - nå med fordoblet innhold av vitamin D

mars 13, 2019

Fresubin 2 kcal DRINK og Fresubin 2 kcal Fibre DRINK kommer nå med 10 µg vitamin D per 200 ml flaske og 6,3 µg per 125 ml flaske.

Disse næringsdrikkene dekker dermed behovet til voksne på 10 µg vitamin D i kun én 200 ml flaske og behovet til eldre over 75 år på 20 µg vitamin D i kun to 200 ml flasker*.

Tilskudd av Vitamin D anbefales for pasienter med lavt vitamin D-inntak, lavt inntak av fet fisk og/eller lav soleksponering ifølge en ny rapport utgitt av Nasjonalt råd for Ernæring, Helsedirektoratet, november 2018: «Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre godt vitamin D-status?».

Se etter sirkelen med Vitamin D på flasken!

*Anbefalt dagsdose i henhold de nordiske næringsstoffanbefalingene utgitt av Nordisk Råd i 2012