Legal Disclaimer

Legal Disclaimer

Rett til bruk og registrering

Fresenius Kabi Norge AS innehar opphavrettslig beskyttelse av denne websiden (©). Fresenius Kabi Norge AS gir deg rett å kopiere det materialet som publiseres på websiden for privat bruk, dersom kilden oppgis. Kommersielt bruk er ikke tillatt. Samtlige produktnavn som nevnes på sidene, uansett om de forekommer med ® eller ikke, er varemerker som eies av Fresenius Kabi. For kontinuerlig å forbedre vår service registrerer Fresenius Kabi besøk på websiden for statistisk bearbeidelse. Informasjon om besøk kommer ikke til å brukes av, eller lånes ut til utenforstående.

Unntatt fra ansvar

Vi har satt sammen og kontrollert vårt Internettside med stor omhu. Den utvides og oppdateres kontinuerlig. Vi kan likevel ikke påta oss ansvar for sidenes korrekthet og fullstendighet. Vi tar ikke ansvaret for innholdet på tredje parts websider som er linket opp til denne. At noen hyperlinker listes på våre websider skal ikke sees på som en anbefaling av disse. Den informasjonen som finnes tilgjengelig på slike sider har ikke blitt kontrollert av oss og vi står ikke bak denne informasjon.

Forretnings- og produktinformasjon

Den informasjonen som presenteres på disse websidene er ment som en allmenn informasjon om vårt selskap og våre produkter. Den skal ikke sees på som en erstatning for foretningsmessig, medisinsk eller profesjonell rådgivning.

Informasjon om legemidler skal ikke ligge til grunn for forebyggende eller helbredende medisinsk behandling uten ordinasjon av behandlende lege. De legemidlene som blir presentert på websidene er godkjente av Statens legemiddelverk for bruk i Norge, på de indikasjoner som angis preparatomtalen eller Felleskatalogen. De må ikke forordnes eller brukes i annet land uten kontroll mot dette landets gjeldende regler. 
Informasjon om legemidler og deres bruk er tilpasset helsepersonell i samsvar med gjeldende norsk lov, EU-direktiver og bransjeorganisasjonenes regler.