Verklaring gegevensbescherming voor zorgprofessionals

Informatie over gegevensbescherming voor zorgprofessionals die een dienst verlenen of anderszins met ons samenwerken

Laatst bijgewerkt november 2022, vorige versie

Fresenius Kabi Nederland BV ('wij' of 'we') verzamelt en gebruikt bepaalde persoonsgegevens van u, als zorgprofessional, wanneer u een dienst aan ons verleent of anderszins met ons samenwerkt.

In deze gegevensbeschermingsverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw relatie als zorgprofessional met ons.

Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens ook in een andere context kunnen verwerken, bijvoorbeeld als u onze website bezoekt of wanneer u een zakenpartner bent voor de levering van producten of diensten. Zie de specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in dergelijke gevallen.