Zakenrelaties

Business Relations

We hebben onze fundamentele verwachtingen van onze leveranciers samengevat in een Suppliers Code of Conduct en Business Partner Code of Conduct.