Veiligheid op de werkplaats en werkomgeving

Workplace Safety And Work Environment

Als een onderneming werkzaam in de gezondheidszorg, vinden wij niet alleen de veiligheid en gezondheid van onze klanten, zakenpartners en hun klanten van groot belang, maar ook de gezondheid en veiligheid van onze eigen werknemers.

Fresenius Kabi streeft naar een veilige, gezonde en productieve werkplaats voor haar werknemers. Richtlijnen en procedures in overeenstemming met wettelijke reguleringen zijn ontwikkeld om werknemers te beschermen tegen potentiële gevaren op de werkplek. 

Tijdens de productie van farmaceutica werken onze werknemers soms met giftige stoffen. Hierdoor leggen wij grote nadruk op de bescherming van het milieu en de gezondheid en veiligheid van onze werknemers. Nieuwe eisen met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van onze werknemers zijn opgenomen in ons kwaliteitsmanagement. 

Daarnaast maken wij gebruik van het veiligheidssysteem OHSAS 18001.