REACH

Op 1 juni 2007  ging de nieuwe Europese verordering voor chemische stoffen REACH (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals) in werking.

Het doel van REACH is het verbeteren van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu door betere en eerdere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. REACH is van toepassing op producenten, importeurs en downstream users van chemicaliën binnen de Europese Unie.

Fresenius Kabi werkt in overeenstemming met de REACH verordering voor alle relevante substanties. 

Fresenius Kabi wordt volgens het REACH proces voornamelijk gerekend tot een downstream user van chemische stoffen. Als een downstream user voldoen wij aan onze legale verplichtingen volgens REACH.

In de zeldzame gevallen waarbij Fresenius Kabi chemicaliën produceert of waarbij Fresenius Kabi chemische stoffen importeert van buiten de Europese Unie, worden alle relevante substanties pre-geregistreerd zodat ze in overeenstemming zijn met REACH.

Mocht u vragen hebben over ons REACH beleid dan kunt u contact met ons opnemen.

Contact: reach@fresenius-kabi.com