Milieubescherming

Environment Protection

In Europa werken onze productiefabrieken onder de EU regulering REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). Het doel van REACH is om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen gevaren en risico's van chemische substanties.