Code Of Conduct

Suppliers Code Of Conduct

Zakenpartners

Onze zakenpartners leveren een grote bijdrage aan ons succes. Daarom streeft Fresenius Kabi ernaar om alleen zaken te doen met mensen en organisaties die dezelfde waarde hechten aan hoge ethische normen en waarden als wij.

Dat betekent ook dat wij het risicoprofiel van onze zakenpartner en de diensten die deze ons verleent in kaart willen hebben (Business Partner Due Diligence).

Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij dezelfde hoge ethische normen in acht nemen in hun contacten met Fresenius Kabi. Deze verwachtingen en principes zijn vastgelegd in een Business Partner Code of Conduct. 

Leveranciers

Van al onze leveranciers wordt verwacht dat zij voldoen aan de Code of Conduct in alle aspecten, waaronder de bescherming van arbeidsomstandigheden, mensenrechten, anti-corruptie en milieubescherming.

Wij zullen onze Suppliers Code of Conduct blijven communiceren met onze leveranciers en opnemen in onze leveringscontracten.