Milieu

Environment

Om onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu te tonen heeft Fresenius Kabi een corporate matrix certification voor ISO 14001 opgericht, welke bedrijfsfuncties en een aantal fabrieken in verschillende delen van de wereld omvat. In de toekomst willen wij dit certifcaat uitbreiden naar andere organisaties.

De Environmental Company Guideline en de respectievelijke procedures zijn allemaal specifiek opgenomen in het corporate Environmental Management Handbook van Fresenius Kabi (cEMH).

Werknemers moeten bij het gebruik maken, opslaan of ontdoen van gevaarlijke materialen de regelgeving volgen. Bovendien zijn werknemers verplicht om op de hoogte te zijn van de milieuregels en reguleringen die op hun werkgebied van toepassing zijn en er wordt van hen verwacht dat zij zich houden aan wetten, regelgeving en bedrijfsrichtlijnen met betrekking tot milieugezondheid en veiligheid.

​Onze doelen zijn:

  • Verminder de hoeveelheid afval bij onze productie- en verkoopondernemingen;
  • Maak efficiënt en weloverwogen gebruik van energie om uitstoot te verminderen. 
Milieubescherming

Milieubescherming


lees meer
Environmental Management Certificate

Milieumanagement Certificaat


lees meer