Plasma-vervanging

Een sterke daling van het intravasculair volume, bijvoorbeeld als gevolg van bloedverlies tijdens een operatie of een ongeval, moet worden gecorrigeerd om de hemodynamiek te optimaliseren en de circulatie stabiel te houden.

Belangrijke verliezen van bloedvolume en lichaamsvloeistof (bv. door chirurgische ingreep) kunnen gecorrigeerd worden door het toedienen van infusieoplossingen (bv. kunstcolloïden of plasmavervangende middelen).