Oncologie

Kanker omvat een groep van ziekten die wordt gekenmerkt door ongecontroleerde groei en verspreiding van abnormale cellen. Kanker kan veroorzaakt worden door externe factoren zoals chemische stoffen, straling of virussen maar kan ook het gevolg zijn van fysiologische factoren zoals hormonen, immuunfunctiestoornissen of (overerfbare) genmutaties.

Fresenius Kabi biedt een geïntegreerde benadering van kankertherapie. Deze omvat, cytostatica, parenterale en enterale voeding, standaardoplossingen, geneesmiddelen, hulpmiddelen voor de toediening en/of bereiding ervan, e.a.