Kritiek zieke patiënten

Het begrip 'kritieke ziekte' verwijst naar een breed spectrum van levensbedreigende medische condities die doorgaans intensieve zorgen vereisen.

Omdat het lichaam tijdens 'kritieke ziekte' vaak in katabole toestand verkeert (meer afbraak dan opbouw) bestaat tijdens 'kritieke ziekte' een verhoogde behoefte aan specifieke voedingsstoffen, zoals eiwitten en nutriënten die energie leveren.  Daarnaast hebben patiënten die lijden aan 'kritieke ziekte' vaak een verstoorde immuunrespons. ​​

Bij kritische ziekte is het belangrijk om te voorzien in de specifieke voedingsbehoefte van de patiënt. Indien nodig kan men hiervoor enterale of parenterale voeding toedienen, steeds na advies van de behandelende arts.