Anaesthesie

Anesthesie is het toedienen van een geneesmiddel en/of een gas met als doel het verdoven van het lichaam of een lichaamsdeel of het creëren van een staat van bewusteloosheid.

Het doel van anesthesie is het voorkomen dat de patiënt pijn voelt tijdens een medische of chirurgische ingreep. Anesthesie kan plaatsvinden met behulp van medicatie of gas, en kan volledig of plaatselijk zijn.

De anesthesist bepaalt het type anesthesie (algemeen, lokaal of regionaal) en de dosering.