Privacyverklaring voor gezondheidszorgbeoefenaars

Fresenius Kabi zal bepaalde persoonsgegevens van u, als gezondheidszorgbeoefenaar, verwerken, wanneer u een dienst aan ons verleent, of wanneer wij om een andere reden met u samenwerken.

Het beschermen van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij willen u informeren over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door de rechtspersoon Fresenius Kabi die met u een overeenkomst sluit of op andere wijze met u samenwerkt (hierna 'Fresenius Kabi', 'wij', of 'ons').

De verwerking van persoonsgegevens door ons valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG of 'GDPR').