Privacy Statement

Laatste update mei 2020, vervangen door een nieuwe versie

Wij stellen uw interesse in Fresenius Kabi Nederland B.V. ('wij') op prijs. Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen u informeren over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke informatie wij verzamelen en hoe die informatie wordt verwerkt.

De Fresenius Kabi website bevat links naar externe websites die niet onder onze privacyverklaring vallen. Lokale websites van dochterondernemingen van Fresenius Kabi kunnen ook andere privacyverklaringen bevatten. Uw bezoek aan dergelijke websites is onderworpen aan de respectievelijke privacyverklaring van deze website.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens

In geval van volgende situaties kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Door onze website te bezoeken

Zoals bij de meeste websites, verzamelen wij gegevens van uw bezoek aan onze website. Wij doen dit om de website te optimaliseren aan het apparaat dat u gebruikt en met al zijn functies of om uw voorkeuren voor uw huidige of toekomstige browsesessies op te slaan. De volgende internetprotocolgegevens worden routinematig verzameld tijdens uw bezoek aan onze websites:

 • de naam van uw serviceprovider (IP-adres)
 • de website die u naar onze site heeft geleid
 • de bezochte pagina's
 • het type van uw webbrowser, en
 • datum en duur van uw bezoek.

Uw IP-adres wordt gepseudonimiseerd verwerkt door de laatste drie cijfers te wissen. Op die manier zijn wij niet meer in staat om u direct als individu te identificeren. Wij zullen deze gegevens binnen een maand verwijderen.

Cookies

In sommige delen van onze website maken wij gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies.

Wanneer u ons actief informatie verstrekt naar aanleiding van een verzoek of een vraag

Wij verzamelen en verwerken gegevens die u ons actief hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van online formulieren (retouraanvraag, nieuwe klant, contact) of door contact op te nemen met Fresenius Kabi via andere communicatiemiddelen zoals e-mail, telefoon of post. Bij de online formulieren vindt u op het formulier zelf het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Als u contact met ons opneemt via onze website kunnen wij volgende gegevens verwerken:

 • aanspreektitel, naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer
 • bedrijf, beroep
 • aard van het verzoek en eventuele aanvullende informatie voor de beantwoording van uw vraag.

Als u een retouraanvraag via onze website aanvraagt, kunnen wij volgende gegevens verwerken:

 • klantnummer, naam instelling/bedrijf, adres
 • naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer
 • retourgegevens, reden retouraanvraag en eventueel document of foto toevoegen

Als u het formulier nieuwe klant invult, kunnen wij volgende gegevens verwerken:

 • naam instelling/bedrijf, type
 • naam contactpersoon, e-mail contactpersoon, contactpersoon boekhouding, e-mail boekhouding, contactpersoon kwaliteitsmeldingen, verantwoordelijke verpleegkundige, RIZIV-nummer verpleegkundige, e-mail kwaliteitsmeldingen, contactpersoon orderbevestigingen, e-mail orderbevestigingen, functie contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon, telefoonnummer boekhouding, telefoonnummer kwaliteitsmeldingen
 • bankrekeningnummer, btw-nummer, ondernemingsnummer
 • leveringsadres (straatnaam, postcode, huisnummer, plaats) en eventuele opmerkingen
 • facturatieadres (straatnaam, postbus, postcode, huisnummer, plaats) en eventuele opmerkingen

Wij doen dit op basis van uw vooraf gegeven toestemming of, indien van toepassing, op basis van een wettelijke rechtvaardiging. Wij zullen de informatie niet gebruiken als basis om verder contact met u op te nemen, tenzij u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. De bewaring van uw persoonsgegevens zal niet langer gebeuren dan wettelijk verplicht. Gegevens die worden verstrekt via online formulieren worden verzameld met behulp van een beveiligde verbinding om persoonlijke informatie te beschermen tegen manipulatie of onbevoegde toegang. Graag wijzen wij u op het feit dat regulier e-mailverkeer onvoldoende veilig is.

Wanneer u Social Media Plug-ins en Activity Feeds activeert

Indien u plug-ins of activity feeds van social media providers (zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram en WhatsApp) activeert, maakt uw webbrowser verbinding met de servers van de respectievelijke providers en verstuurt uw specifieke gebruikersgegevens. Deze plug-ins en activity feeds zijn standaard gedeactiveerd. Zodra u dergelijke plug-ins of activity feeds activeert, geeft u uw toestemming om uw gegevens door te geven.

Als u bovendien bent ingelogd op een sociaal netwerk van een van de bovengenoemde providers, kan uw activiteit tegelijkertijd zijn gekoppeld aan uw gebruikersaccount.

a) Implementatie van "Shariff”

Om uw privacy te waarborgen, maken wij gebruik van een tool genaamd "Shariff". Shariff stelt u in staat om te beslissen of en wanneer u plug-ins op onze website activeert en of u een overdracht van gebruikersspecifieke gegevens naar de provider initieert.

b) Plug-ins activeren

Alleen als u specifiek een plug-in activeert via Shariff zal uw browser verbinding maken met de servers van de betreffende provider en zal een overdracht van gebruikersspecifieke gegevens (zoals verder hieronder vermeld) naar die aanbieder plaatsvinden. U activeert een plug-in via Shariff, door op één van de respectievelijke share buttons te klikken.

c) Activeren van activity feeds

Als u de activity feed activeert door op de inactieve mask op onze website te klikken, zal uw browser verbinding maken met de servers van elke aanbieder en een overdracht van gebruikersspecifieke gegevens (zoals verder hieronder vermeld) naar elke aanbieder plaatsvinden. Houd er rekening mee dat een cookie automatisch wordt ingesteld nadat u op de mask hebt geklikt en wordt opgeslagen voor de duur van uw browsingsessie. Gedurende deze tijd wordt de mask niet meer weergegeven.

Als u een webpagina aanbeveelt aan een vriend of kennis via onze knop "site aanbevelen", zullen wij de informatie die u ons geeft alleen gebruiken om de ontvanger op de hoogte te stellen van de identiteit van de afzender. Uw gegevens zullen door ons niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij zullen deze gegevens niet langer dan 6 maanden bewaren.

Fresenius Kabi heeft geen invloed op de omvang of de aard van de gegevens die door het activeren van plug-ins of activity feeds worden ingediend. Daarnaast zouden er nog meer gegevensverwerkingsactiviteiten kunnen plaatsvinden, waarop wij geen enkele invloed hebben. Raadpleeg het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk om meer te weten te komen over de omvang van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens, het doel waarvoor uw gegevens kunnen worden gebruikt en uw respectieve rechten en configuratieopties om uw privacy te beschermen (met inbegrip van uw recht om uw toestemming in te trekken).

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

Als onderdeel van de activity feed kunnen wij video's van YouTube op onze website zetten. YouTube maakt zoals de meerderheid van websites gebruik van cookies om gebruikersspecifieke gegevens op haar website te verzamelen, onder andere om videostatistieken op te nemen, fraude te voorkomen en de gebruikservaring te verbeteren. Door het starten van de betreffende video kunnen tegelijkertijd verdere gegevensverwerkingshandelingen worden gestart, waarop wij geen invloed hebben. Meer informatie over privacy op YouTube vindt u in het privacybeleid van Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Wij delen uw gegevens

Wij delen uw gegevens binnen de Fresenius Groep. De gegevens worden opgeslagen en gehost door Fresenius Netcare GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Duitsland.

Wij slaan uw gegevens op in de cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden door cloud service providers (Microsoft) en opgeslagen kunnen worden in Nederland en Ierland. Door het nemen van organisatorische en contractuele maatregelen, leggen wij onze providers op om soortgelijke gegevensbeschermingsmaatregelen te treffen.

In geval van een retour geven wij uw gegevens door aan Alloga, aangezien zij de retour uitvoeren.

Er is geen specifieke verdere doorgifte van uw gegevens naar derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte) gepland, met uitzondering van uw aanvragen. Om uw aanvraag te kunnen afhandelen, zullen wij uw aanvraag, met inbegrip van uw persoonsgegevens zoals door u verstrekt, doorsturen naar de contactpersoon van uw lokaal land. Indien een lokale contactpersoon zich in een derde land bevindt, zullen wij de gegevens overdragen op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens aan geen enkele overheidsinstantie bekendmaken, tenzij dit wettelijk vereist is. Onze werknemers, agentschappen en groothandelaars zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en privacy te respecteren.

Verzoeken, vragen en klachten

U kunt te allen tijde informatie opvragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de herkomst en de ontvangers van uw gegevens en de doeleinden van de verwerking. U kunt ook informatie opvragen over de toegang tot uw gegevens, een kopie van uw gegevens opvragen, uw gegevens laten corrigeren en eisen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd zolang dit niet nodig is voor de opslagdoeleinden in overeenstemming met andere wettelijke vereisten, of een klacht indienen. Wij zullen op elke klacht over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan onmiddellijk reageren en dit onderzoeken. Gebruik het Data Privacy Contact Formulier voor uw verzoeken, vragen en klachten.

U heeft het recht en de vrijheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken of uw persoonsgegevens te laten verwijderen; in dit geval kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Aanmeldingen kunnen te allen tijde worden geannuleerd.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in uw land/regio of bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Indien u zich zorgen maakt over de privacy bij de toegang tot of correctie van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

© 2000 - 2018 Fresenius Kabi Nederland B.V.
Fresenius Kabi Nederland B.V.
T.a.v. Local Data Protection Advisor
Postbus 565
3700 AN Zeist
Nederland
Telefoon: 0032(0)3/880.50.12
E-mail: bene.compliance@fresenius-kabi.com

Fresenius Kabi AG
Functionaris voor gegevensbescherming
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Duitsland
E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

​​​​​​