Transparantie

Transparantie

Fresenius Kabi bekommert zich om de levens van patiënten over de hele wereld. Wij engageren ons om kritiek en chronisch zieke patiënten wereldwijd te helpen met onze producten en diensten, maar dat kunnen wij niet doen zonder de samenwerking met artsen, ziekenhuizen en zorgverleners. Wij helpen professionals in de zorg om kennis en ervaring op te doen waarmee ze zo veilig en efficiënt mogelijk onze geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kunnen toedienen en gebruiken. Door het steunen van medisch onderzoek en onderwijs draagt Fresenius Kabi bij aan patiëntveiligheid en de ontwikkeling en toegankelijkheid van nieuwe technologieën en diensten.

Wij stellen hoge eisen aan onszelf en verwachten dat ook van onze partners. Transparantie, verantwoordelijkheid en hoge ethische normen zijn belangrijk voor ons. Wij zijn ervan overtuigd dat dit essentieel is voor een goede verstandhouding en samenwerking en hopen daarmee het vertrouwen te kunnen blijven behouden.

Wij zijn lid van diverse verenigingen in de gezondheidszorg in de verschillende landen waar wij werkzaam zijn. Hiermee verplichten wij ons om bepaalde financiële bijdragen te leveren aan professionals in de zorg, gezondheidszorgorganisaties en zorgverleners in deze landen. Hierbij is het van belang om onafhankelijke beslissingen of behandelingen van zorgprofessionals te respecteren.