Transparantie

Transparantie

Fresenius Kabi bekommert zich om de levens van patiënten over de hele wereld. Wij engageren ons om kritiek en chronisch zieke patiënten wereldwijd te helpen met onze producten en diensten, maar dat kunnen wij niet doen zonder de samenwerking met artsen, ziekenhuizen en zorgverleners. Wij helpen professionals in de zorg om kennis en ervaring op te doen waarmee ze zo veilig en efficiënt mogelijk onze geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kunnen toedienen en gebruiken. Door het steunen van medisch onderzoek en onderwijs draagt Fresenius Kabi bij aan patiëntveiligheid en de ontwikkeling en toegankelijkheid van nieuwe technologieën en diensten.

Wij eisen transparantie, verantwoordelijkheid en hoge ethische normen van onszelf – en onze partners verwachten hetzelfde van ons. Het vertrouwen van onze partners belonen wij door te allen tijde te handelen met integriteit en verantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd dat transparantie essentieel is in het beschermen van de integriteit van deze samenwerkingsverbanden naar buiten toe om daarmee het vertrouwen te kunnen blijven houden.

Omdat wij lid zijn van diverse verenigingen in de gezondheidszorg in de verschillende landen waar wij werkzaam zijn, hebben wij ons daarmee verplicht om bepaalde financiële bijdragen te leveren aan professionals in de zorg, gezondheidszorgorganisaties en zorgverleners in deze landen.

In al deze interacties respecteren wij de verplichtingen van zorgprofessionals om onafhankelijke beslissingen over behandelingen te nemen.