Ons werkveld

Our Business Fields

Geïntegreerd productportfolio

Fresenius Kabi ontwikkelt, produceert en verkoopt producten in diverse segmenten. Alle segmenten vertonen een duidelijke onderlinge samenhang:

Product Portfolio

Intraveneuze medicatie

Fresenius Kabi biedt een breed assortiment steriele generieke geneesmiddelen voor intraveneuze toediening. Het betreft onder meer oncolytica, antibiotica, anaesthetica, analgetica en producten voor levensbedreigende ziekten. Daarnaast levert Fresenius Kabi de medische hulpmiddelen die nodig zijn voor de toediening van deze geneesmiddelen.

Infusietherapie

​Binnen dit segment biedt Fresenius Kabi producten voor plasmavervanging (colloïden) en voor vochtaanvulling. Ook hier omvat ons portfolio een compleet assortiment medische hulpmiddelen, zoals infusiepompen en disposables, om optimale toediening te garanderen.

​Klinische voeding

Klinische voeding is bestemd voor patiënten die geen, of onvoldoende, normale voeding tot zich kunnen nemen. Dit is met name het geval voor patiënten op Intensive Care afdelingen, voor ernstig zieke patiënten en voor patiënten die aan ondervoeding lijden. Wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat, kunnen de ambulante diensten van Fresenius Kabi voor de patiënt zorgen en de noodzakelijke producten leveren.

Op het gebied van klinische voeding is Fresenius Kabi één van de weinige ondernemingen die zowel ​parenterale- als enterale voeding in haar assortiment heeft met de bijbehorende voedingspompen en infusie-disposables.​

Parenteral nutrition avoids the gastrointestinal tract Enteral nutrition uses the gastrointestinal tract

Parenterale voeding (afbeelding links) wordt intraveneus toegediend terwijl bij enterale voeding (afbeelding rechts) gebruik wordt gemaakt van het maagdarmkanaal.​

​Parenterale voeding

Parenterale voeding wordt via een centrale of perifere katheter intraveneus toegediend en komt hierdoor direct in de bloedbaan terecht. Het maagdarmkanaal wordt hiermee vermeden.

Enterale voeding

​​​Enterale voeding wordt toegediend in de vorm van drink- of sondevoeding. In tegenstelling tot parenterale voeding wordt hierbij wel gebruik gemaakt van (een deel van) het maagdarmkanaal.

Biosimilars

Op het gebied van biosimilars ontwikkelen wij producten gericht op auto-immuunziekten en oncologie.  

Medical Devices en Transfusietechnologie

Naast onze activiteiten op de gebieden IV-medicatie, infuustherapie en klinische voeding, is Fresenius Kabi ook toonaangevend op het gebied van transfusietechnologie. Binnen dit segment vallen onder meer bloedzaksystemen en bloedverwerkingsapparatuur ten behoeve van bloedbanken.​

Safe and Efficient Administration of Live-Saving Fluids

​TPE = Therapeutic Plasma Exchange​​​​​​​​