Data Privacy Contact Formulier

Met dit contactformulier kunt u informatie opvragen over de registratie van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet volgens de vigerende wettelijke regels worden verwerkt, dan heeft u het recht deze gegevens te laten corrigeren, verwijderen of blokkeren. Bovendien kunt u in voorkomende gevallen een kopie van uw bij ons geregistreerde persoonsgegevens opvragen of ons verzoeken uw persoonsgegevens direct door te sturen naar een andere organisatie (overdraagbaarheid).

Als u een verzoek wilt sturen aan een andere Fresenius Kabi vestiging dan hieronder wordt genoemd, kies dan in het menu Selecteer Website rechtsboven op deze pagina de lokale website van het betreffende land. Klik hier voor een overzicht van alle Fresenius Kabi vestigingen met hun websiteadressen.

De velden aangeduid met * zijn verplicht.

Wij verwerken uw gegevens zoals beschreven in het Privacy Statement.

Dit veld aangeduid met een * is verplicht

U heeft ook het recht een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in uw land / regio of onze Data Protection Officer.

Fresenius Kabi AG
Data Protection Officer
Else-Kröne-Straße 1
Germany
E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Gerelateerde Informatie:
Privacy Statement
Cookie Statement