Binding Corporate Rules

Om de wijze waarop persoonsgegevens worden behandeld of verwerkt binnen de bedrijfssegmenten van de Fresenius Kabi groep (Fresenius Kabi AG en haar gelieerde ondernemingen) en Fresenius Corporate consequent te regelen,
hebben wij Binding Corporate Rules (BCR) aangenomen. Deze BCR zijn goedgekeurd door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

BCR zijn interne regels voor gegevensverwerking binnen multinationale organisaties en hebben, samen met het bijbehorende beveiligingsbeleid en de bijbehorende procedures, tot doel een wereldwijd uniform en adequaat niveau vangegevensbescherming voor de deelnemende bedrijven tot stand te brengen.

Het streven naar een gemeenschappelijke norm voor de verwerking van persoonsgegevens en naar een doeltreffende aanpak van de naleving van gegevensbeschermingsregels versterkt ons engagement om uw privacy op mondiaal en lokaal niveau te beschermen.

Als u geïnteresseerd bent in onze Binding Corporate Rules kunt u het document of de samenvatting hieronder bekijken.

 

Samenvatting van de Binding Corporate Rules

Onderstaande samenvatting komt niet in de plaats van het Binding Corporate Rules (BCR) document. Het BCR document zal in alle gevallen het enige document zijn dat juridisch van toepassing is.