Jogi nyilatkozat

Jogi tájékoztatás

Felelősség kizárása

Internet portálunk összeállítása és ellenőrzése során nagy gondossággal jártunk el, annak tartalmát folyamatosan bővítjük és frissítjük. Súlyos gondatlanság vagy szándékosság esetét kivéve azonban nem vállalunk felelősséget az információk pontosságáért és teljeskörűségéért.

Nem vállalunk felelősséget olyan szolgáltatók weboldalának tartalmáért, melyhez kapcsolatot vagy más módon hozzáférést biztosítunk. A weboldalainkon feltüntetett hyperlink kapcsolatok nem tekinthetők ajánlásnak, és az ott található információt tartalmilag nem ellenőriztük, és nem is használjuk fel. Harmadik személy által biztosított adattartalomért csak abban a mértékben vállalunk felelősséget, amennyiben azt saját számítógépeinken tároljuk, és arról tudomásunk van; ez semmilyen esetben sem minősül hanyag gondatlanságnak.

Felelősségünk technikailag lehetséges és ésszerű műveletekre korlátozódik.

Üzleti- és termékinformáció

A jelen weblapokon rendelkezésre bocsátott információ cégünkről nyújt általános jellegű tájékoztatást, az nem helyettesít üzleti, orvosi vagy más szakmai tanácsot. A weblapokon közölt gazdasági információ, mint pl. üzleti fejlődésre vonatkozó prognózis, becslések stb. megalapozott feltevésekre támaszkodnak, azonban azok aktuális tendenciáktól és eredményektől eltérhetnek.

A weblapjainkon megjelenített képek illusztrációk, a termékeket bemutató ábrázolások (különösen, de nem kizárólag a megjelenített termékcsomagolásokon látható adattartalom) eltérhet a forgalmazott termékekétől, a termékek pontos jellemzői tekintetében az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató alapul vétele szükséges.

Az információ felhasználásáért – különösen az Ön által elérni kívánt célok ily módon történő megvalósításáért – nem vállalunk felelősséget. Bármilyen előre nem látható, ennek következtében elszenvedett kárért való felelősségünket kizárjuk.

Használati jog

Az elkészített weblapok tulajdonosa a Fresenius Kabi Hungary Kft.

A közzétett szövegek és illusztrációk szerzői jogi védelemben részesülnek.

Ön jogosult arra, hogy a weboldalainkról információt hasznosítson, illetve az információt saját számítógépére letöltse. Ön jogosult továbbá arra is, hogy az információkról kizárólag saját célra másolatokat készítsen, ugyanakkor a többszörözés vagy harmadik személyek részére történő átadás nem megengedett. Más, különösen kereskedelmi célból történő felhasználás tilos.

A közzétett információk vagy jelen nyilatkozat tartalma semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy a Fresenius Kabi Hungary Kft. bármilyen iparjogilag, szerzői jogilag védett, vagy egyéb jogi oltalmat élvező védjegyet, alkotást, találmányt, stb. átruház vagy licencbe ad.

Kötelezettségvállalás kizárása - alkalmazandó jog

A weblapjaink tartalma az Európai Unió területén történő felhasználás céljára készült. Nem zárható ki annak lehetősége, hogy a jelen weblapokon bemutatott egyedi termékek, szolgáltatások és terápiák reklámozását vagy azokhoz történő hozzáférést az Európai Unió tagállamain kívüli valamely harmadik ország jogszabályai tiltják. A weblapok nem minősülnek ezen termékek, szolgáltatások illetve terápiák reklámozásának.

Szerzői joggal kapcsolatos információk:

Az alábbiakban a honlapunkon használt képekre vonatkozó szerzői jogokat soroljuk fel:

© Alliance/fotolia.com
© ASDF_MEDIA/shutterstock.com
© BakiBG/thinkstock.com
© Brian Jackson/fotolia.com
© carballo/fotolia.com
© chagin/fotolia.com
© contrastwerkstatt/fotolia.com
© DragonImages/fotolia.com
© Edyta Pawlowska/fotolia.com
© everythingispossible/fotolia.com
© FotolEdhar/fotolia.com
© ​​goodluz/fotolia.com
© ​​ki33/fotolia.com
© Konstantin Yuganov/fotolia.com
© Kzenon/fotolia.com
© micromonkey/fotolia.com
© Monkey Business/fotolia.com
© ndoeljindoel/fotolia.com
© Photographee.eu/fotolia.com
© pressmaster/fotolia.com
© pressmaster/shutterstock.com
© Rido/fotolia.com
© sonya etchison/fotolia.com
© Sunny studio/fotolia.com
© Syda Productions/fotolia.com
© WavebreakMediaMicro/fotolia.com
© xy/fotolia.com
© yanlev/fotolia.com
© zimmytws/fotolia.com​​​​​​

2017. október 17.

Fresenius Kabi Hungary Kft.