Bejelentővédelem

TÁJÉKOZTATÁS A FRESENIUS KABI HUNGARY KFT.-NÉL MŰKÖDŐ VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZEREKRŐL

A Fresenius Kabi Hungary Kft. („Társaság”) elkötelezett a jogszerű működés biztosítása, valamint az egymás kölcsönös tiszteletén és megbecsülésén alapuló biztonságos, nyugodt és hatékony munkakörnyezet kialakítása iránt. E céloknak és elveknek meg nem felelő magatartás nem illeszthető be a vállalati kultúrába, és a Társaság arra törekszik, hogy a visszaéléseket idejében felismerje, késedelem nélkül feltárja és megszüntesse. Ehhez szükség van a Társasággal kapcsolatba lépő minden személy odafigyelésére és arra, hogy amennyiben jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információról tudomást szerez, és alapos okkal vélelmezi, hogy az a bejelentés időpontjában valós, bejelentse azt a Társaságnak.

A bejelentésnek több módja van. A Fresenius Kabi Global Risk & Compliance globális szintű bejelentővédelmi rendszert működtet. Ebben a globális bejelentővédelmi rendszerben lehetőség van telefonos vagy webes felületen keresztüli bejelentésre helyi nyelven, továbbá az anonim bejelentés is biztosított. Emellett a Társaságnál bevezetésre került egy helyi szintű, magyarországi visszaélésbejelentési rendszer, amelyet a Társaság működtet.

A bejelentők választásuk szerint dönthetnek, hogy melyik visszaélésbejelentési rendszerben kívánják megtenni a bejelentésüket. 

Globális szintű visszaélésbejelentési rendszer:
A globális szintű visszaélésbejelentési rendszert a Társaság anyavállalata, a Fresenius Kabi AG működteti. Ebben a globális bejelentővédelmi rendszerben lehetőség van anonim bejelentés megtételére is. A bejelentéseket a kijelölt Fresenius Kabi Globális Vizsgálóbizottság fogadja és vizsgálja ki.

A globális szintű visszaélésbejelentési rendszer működéséről és a Globális Vizsgálóbizottságról itt tájékozódhat: 
https://www.fresenius-kabi.com/content/dam/fresenius-kabi/global/documents/guidelines/Global-Speak-Up-Policy.pdf.coredownload.inline.pdf

Helyi szintű, magyarországi visszaélésbejelentési rendszer:
A helyi szintű visszaélésbejelentési rendszer a magyar jogszabályok szerint került kialakításra és működése megfelel a helyi jogszabályi követelményeknek. A Fresenius Kabi Hungary Kft. működteti a rendszert és fogadja a bejelentéseket. 

A helyi szintű visszaélésbejelentési rendszer működéséről itt tájékozódhat.
A helyi szintű visszaélésbejelentési rendszerhez kapcsolódó adatkezelésről itt tájékozódhat.

Jogszabály által biztosított egyéb bejelentési csatornák:
A magyar jogszabályoknak megfelelően emellett az esetleges visszaéléseket a bejelentő bejelentheti az állami szervek által működtetett, külső visszaélésbejelentési csatornákon. Ezekről a helyi szintű visszaélésbejelentési rendszer működéséről szóló tájékoztató nyújt tájékoztatást: [a honlapos tájékoztatóra mutató link elhelyezése]

Minőségi panasz vagy orvosszakmai kérdés:
Kérjük, hogy amennyiben valamely termékünkkel kapcsolatos minőségi panasz vagy orvosszakmai kérdés miatt kereste honlapunkat, munkaidőben az alábbi telefonon vagy bármely napszakban az alábbi e-mail címen lépjen kapcsolatba velünk:

e-mail: info@fresenius-kabi.hu
tel.: +36 1 250 8371

Mellékhatás:

Mellékhatást az alábbi elérhetőségeken jelenthet:

e-mail: mellekhatas@fresenius-kabi.com 
tel.: +36 30 222 2763