Novinky

Pozvánka na prednášku: Výživa pacientov na OAIM

21. jún 2021

Program:

  • Aké nástrahy číhajú na nás v lese a na turistike? Ako na ne správne reagovať? Rozhovor s Jánom Žiškom, horským záchranárom a psovodom
  • Fixná kombinácia dexketoprofén/tramadol multimodálna analgézia a synergická interakcia v liečbe akútnej bolesti MUDr. Zsolt Mihalovics
  • Výživa pacientov na OAIM počas COVID-u a po ňom MUDr. Ján Michlík
  • Účinnosť a bezpečnosť fixnej kombinácie tramadol/paracetamol MUDr. Zuzana Nedelková

Sledujte offline v pohodlí domova na https://www.meditrend.sk/podujatie/eklinickaprax/