Novinky

Fresenius Kabi Fórum: Efektívna nutričná starostlivosť

Akreditované digitalizované sympózium pre zdravotné sestry

31. október 2022Záznam z online sympózia Fresenius Kabi Fórum na Štrbskom plese, 7.- 8. 10. 2022

Na sympózium sa môžete pozrieť tu.

 

PROGRAM SYMPÓZIA:


Specifika nutriční podpory u neurologických onemocnění
MUDr. Miroslava Navrátilová PhD.
(FN Brno a LF MU)


Nutričná podpora u seniorov
MUDr. Mária Čechová, PhD.
(Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.)


Starostlivosť o pacienta s PEG
MUDr. Dušan Polák
(FNsP Žilina)


Nutričná podpora pacientov s dekubitmi
Mgr. Marianna Kličová
(ZSS Slnečný dom, Humenné)

 

Sympózium je hodnotené kreditmi SKSaPA.