HES – Program kontrolovaného prístupu

V tejto časti nájdete odkaz na online odborné školenie, ktoré je nevyhnutné na získanie akreditácie pre zdravotnícke zariadenie. Bez tejto akreditácie nebude možné po 16.4.2019 nakupovať a používať infúzne roztoky s obsahom HES.

Ďalej tu môžete nájsť dokumenty: Informačný list pre zdravotníckych pracovníkov Dohodu s vedúcim oddelenia.

Pred vstupom na online školenie je potrebné si na webovej stránke ESA Academy vytvoriť účet. Návod na vytvorenie účtu taktiež nájdete v tejto časti.

 

Odkaz na online odborné školenie

Zoznam akreditovaných zariadení

DÁTUM AKREDITÁCIE

NEMOCNICA

ODDELENIA

09.04.2021 NÚDCH Bratislava DKAIM
20.05.2020 NsP Dunajska Streda  a.s., Veľkoblahovská č. 23.
929 01  Dunajská Streda
OAIM
07.04.2020 Nemocnice Komárno, s.r.o. Chirurgické oddelenie
25.10.2019 FRAIS- Inštitút zdravia a krásy , Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava PAIN CLINIC
01.10.2019 Detská fakultná nem. s pol .B.Bystrica,  Nám.L.Svobodu 4 II.Klinika pediatr.anestéziológie a int.medicíny SZU
28.08.2019 Národný onkologický ústav ,Klenová 1,Bratislava Gastroenterologické oddelenie
09.08.2019 Nemocnica Sv.Michala ,a.s OAIM
    Interná klinika
22.07.2019 FNsP Nové Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie
29.04.2019 GPN s.r.o.-KOCH Gyn.pôrodnicke oddelenie
   
25.04.2019 NÚTPCHa HCH Vyšné Hágy KAIM
24.04.2019 Lubovnianska nemocnica, n.o. OAIM
18.04.2019 Nemocnica Krompachy spol. s.r.o. OAIM
16.04.2019 NsP n.o. Kráľovsky Chlmec OAIM
    Odd. gynekológie a pôrodnitva
    Interne oddelenie
    Odd.všeobecnej a úraz.chirurgie
    Hemodialýza
    Doliečovacie oddelenie
16.04.2019 Nemocnica Malacky OAIM
    Chirurgicke oddelenie
16.04.2019 FNsP Žilina Chirurgické odd.
    Traumatologicke odd.
16.04.2019 Nemocnica Levice, s.r.o. OAIM
16.04.2019 UN Bratislava - Nemocnica Kramáre Transplantačné oddelenie urolog.kliniky
15.04.2019 VšNsP  Lučenec, n.o. OAIM
15.04.2019 VšNsP  Veľký Krtíš OAIM
15.04.2019 Nemocnice Zvolen, a.s. OAIM
    Neurologické odd.
    Detské odelenie
    ODCH
    Gynekologicke odd.
    Chirurgické odd
    Interné oddelenie
15.04.2019 VÚSCH a.s. Košice KAIM
13.04.2019 Nemocnica Komárno s.r.o. OAIM
13.04.2019 NsP Brezno, n.o. OAIM
    ZZS
    CPCH
12.04.2019 SVET ZDRAVIA, a.s. - NsP Žiar Nad Hronom OAIM
12.04.2019 Nemocnica SVET ZDRAVIA TOPOLČANY a.s. OAIM
11.04.2019 Fakultna nemocnica Trenčín OAIM
11.04.2019 UN Bratislava -Nemocnica sv.Cyrila a Metoda Očná  klinika
    Gastroenterol.klinika SZU a UNB
10.04.2019 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Bratislava Odd.kardiológie a angiológie
10.04.2019 NsP Prievidza so sidlom v Bojniciach OAIM
    Chirurgické odd.
    Urgentný príjem 1.typu
10.04.2019 ÚVN Ružomberok- Fakultna nemocnica KAIM
    Chirur.klinika
    Klinika ortopédie a úraz chirurgie
10.04.2019 SVET ZDRAVIA ,a.s., Nemocnica Vranov Nad Topľou a.s, OAMIS
10.04.2019 Nemocnica Zlate Moravce OAIM
    Interné oddelenie
10.04.2019 FNsP J.A Reimana Prešov OAIM
    Odd. chirurgie
    Odd. úrazovej chirurgie
    Kardiocentrum
    Odd. neurológie
    Odd. klinickej onkológie
    Gynek. pôrodnicke odd.
    Odd. cievnej chirurgie
    Interne oddelenie
    ORL
    Ortopedické oddelenie
09.04.2019 SVET ZDRAVIA , a.s. , VN Rimavská Sobota OAM
09.04.2019 Univerz. nemocnica Martin KAIM
    Metabolicka JIS
09.04.2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta-B.Bystrica


CHIR.Kl-JIS

09.04.2019 SVET ZDRAVIA ,a.s., Nemocnica arm.generála L.Svobodu Svidnik a.s, OAIM
09.04.2019 FNsP Skalica,a.s. OAIM
09.04.2019 Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany OAIM
09.04.2019 Fakultná nemocnica Trnava KAIM
08.04.2019 Dolnooravská nemocnica s polikl. L. N. Jégého, Dolní Kubín OAIM
08.04.2019 Univerzitná  NsP Milosrdní bratia spol.s.r.o ,Bratislava OAIM
    Interné odd
08.04.2019 UN Bratislava -Nemocnica Ružinov KAIM
08.04.2019 Onkologický ústav sv.Alžbety ,s.r.o. Heydukova 10 , Bratislava KAIM
05.04.2019 UN Bratislava - Nemocnice Staré Mesto Odd. všeobecnej a úraz. chirurgie
05.04.2019 FN Nitra KAIM
    CHIR.KL-JIS
02.04.2019 NsP Považská Bystrica OAIM
02.04.2019 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb ,a.s.-B.Bystrica OAIM
    Odd.všeobecnej kardiológie
    Odd.akútnej kardiológie
01.04.2019 CINRE  s.r.o.,  Tematínska 5/A , 841  05 Bratislava OAIM

 

Použité skratky:

KAIM - Klinika anesteziólogie a intenzívnej medicíny

OAIM - Oddelenie anesteziólogie a intenzívnej medicíny

OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

ZZS a CPCH - Záchranná zdravotná služba a centrálny príjem chorých

LDCH - Liečebňa dlhodobo chorých