Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

We zijn blij met uw interesse in Fresenius Kabi nv/sa ('Fresenius Kabi'). Het beschermen van de privacy van onze patiënten, gezondheidswerkers, leveranciers en klanten is belangrijk voor ons. Als wereldwijd gezondheidszorgbedrijf in het digitale tijdperk vormen gegevens een hoeksteen en basis voor onze wereldwijde activiteiten. Aangezien gegevens een van onze belangrijkste hulpmiddelen zijn, moeten we ervoor zorgen dat ze op de juiste manier worden verwerkt en beschermd.

Wij willen u graag informeren over de manier waarop onze organisatie gegevensbescherming in haar activiteiten integreert. Wij streven ernaar om alle voorschriften na te leven en transparantie en vertrouwen te bieden. U krijgt ook informatie over hoe u uw rechten als patiënt, gezondheidswerker, leverancier, klant of websitegebruiker kunt uitoefenen.