Transparantie

Transparantie

Fresenius Kabi bekommert zich om de levens van patiënten over de hele wereld. Wij engageren ons om kritisch en chronisch zieke patiënten wereldwijd te helpen met onze producten en diensten, maar dat kunnen wij niet doen zonder samen te werken met artsen, ziekenhuizen en zorgverleners. Wij helpen professionals om kennis en ervaring op te doen waarmee ze zo veilig en efficiënt mogelijk onze geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kunnen toedienen en gebruiken. Door het steunen van medisch onderzoek en onderwijs draagt Fresenius Kabi bij aan patiëntveiligheid en de ontwikkeling en toegankelijkheid van nieuwe technologieën en diensten.  

Wij eisen transparantie, verantwoordelijkheid en hoge ethische normen van onszelf – onze partners verwachten dit ook. Het vertrouwen van onze partners belonen wij door te allen tijde te handelen met integriteit en verantwoordelijkheid. Wij geloven dat transparantie cruciaal is om de integriteit van deze samenwerking ten overstaan van de buitenwereld te bewaken en betrouwbaar te blijven. 

Omdat wij lid zijn van diverse beroepsverenigingen in de verschillende landen waar wij werkzaam zijn, hebben wij ons geëngageerd om bepaalde financiële bijdragen aan professionals in de zorg, gezondheidszorgorganisaties en zorgverleners in deze landen openbaar te maken.  

In al deze interacties staan de integriteit en onafhankelijkheid van gezondheidszorgbeoefenaars centraal. 

De waardetransfers van Fresenius Kabi NV/SA zijn te raadplegen via de website www.betransparent.be. 

Voor vragen in verband met transparantie kunt u Fresenius Kabi bereiken via: bene.compliance@fresenius-kabi.com.